De resultaten

De eendjeskoers zit er weer op. Alle kandidaten hebben hun best gedaan.